TP. Cao Lãnh

Địa chỉ: TP. Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 1

Địa chỉ: Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 2

Địa chỉ: Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 3

Địa chỉ: Phường 3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 4

Địa chỉ: Phường 4, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 6

Địa chỉ: Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường 11

Địa chỉ: Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường Hòa Thuận

Địa chỉ: Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Phường Mỹ Phú

Địa chỉ: Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Tịnh Thới

Địa chỉ: Xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Tân Thuận Đông

Địa chỉ: Xã Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Hòa An

Địa chỉ: Xã Hòa An, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Tân Thuân Tây

Địa chỉ: Xã Tân Thuân Tây, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Mỹ Ngãi

Địa chỉ: Xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Mỹ Tân

Địa chỉ: Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

Xã Mỹ Trà

Địa chỉ: Xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Thông tin sản lượng

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: mapv4/content.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/nongdan/public_html/application/views/frontend/map/mapv4/content.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/nongdan/public_html/application/controllers/frontend/Map.php
Line: 598
Function: view

File: /home/nongdan/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once

TP Cao Lãnh

Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
SĐT:
Thông tin sản lượng

Diện tích(ha)

Số hộ

Sản lượng năm(tấn)

Sản lượng hiện có(tấn)

Hợp tác xã:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Diện tích(ha):
Số hộ:
Sản lượng(tấn):
Chỉ đường